Tandslet Kirke


Gå til indhold

Skærtorsdag II

Påskevandring

… Da de var færdige med påskemåltidet, tog Jesus og hans disciple ud til
Gethsemane have på Oliebjerget ved Jerusalem.

Inden da havde Jesus fortalt dem, at en af dem ville forråde ham denne aften
- Disciplene blev bange og spurgte alle hver især om det mon det var dem
Jesus havde tænkt på.

Og ventetiden på det forfærdelige Jesus sagde ville ske var svær.
Jesus brugte tiden på at bede. Evangelisten Lukas fortæller at Jesus
under sin bøn sved angstens sved, der som blodsdråber faldt af ham.

Disciplene lovede at ville passe på ham……
E


Retur til indhold | Retur til hovedmenu