Tandslet Kirke


Gå til indhold

Skærtorsdag I

Påskevandring


Skærtorsdag-aften spiste Jesus påskemåltidetefter jødisk skik,sammen med sine disciple,
der jo ligesom ham var jøder.
Måltidet bestod blandt af lam og der blev også
spist brød og drukket vin til.
På et tidspunkt tager Jesus brødet og brækker det
og siger mens giver sine disciple:

Tag det og spis det; dette er mit legeme."

Bagefter tog han bægeret med vin, takkede, gav dem det og sagde:

Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange
til syndernes forladelse.


Og sluttede så med at sige til sine disciple:

Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker
den som ny vin sammen med jer i min faders rige.

Det mindes vi Skærtorsdag-aften ved at holde nadver i kirken.
Her får vi et lille stykke brød (oblat) og en lille smule vin i et bæger,mens
vi husker på ordene som Jesus sagde til disciplene og os.

Der skete mange ting denne torsdag aften. Jesus vaskede bl.a. disciplenes
fødder for at fortælle dem, at det vigtigste i livet er at tjene, ikke at herske.

….. Men aftenen var ikke forbi endnu. Derfor må I videre til næste post….
N


Retur til indhold | Retur til hovedmenu