Tandslet Kirke


Gå til indhold

Påskedag

Påskevandring

En tom grav – hvordan kan noget, der ikke er der blive så betydningsfuldt ved ikke at være der?

Påskemorgen i påskesolens allerførste stråler kommer kvinderne omkring disciplene for at passe Jesu grav – måske for at sætte et par blomster og lade sorgen tænke tanker over den, som døden har taget fra én, som man nu gør, når man kommer på en kirkegård.

De er overbevist om at den som døden har kaldt for sin stadig må være i graven.
For så indholdsløs kan end ikke døden være.

Men tilbage i graven ligger kun nogle tomme ligklæder mens en englestemme siger til dem:

Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.

DRetur til indhold | Retur til hovedmenu