Tandslet Kirke


Gå til indhold

Gudstjenester* Skærtorsdag 1. april kl. 19. - Liturgisk billedgudstjeneste m. altergang - omfang se nærmere når tiden nærmer sig.
* 2. pinsedag 24. maj kl. 11 - Fælles friluftsgudstjeneste (forventeligt) - Vibæk Mølle

COVID-19 RESTRIKTIONER i KIRKENDer er en stadig en række krav og forordninger fra Kirkeministeriet, biskopperne og sundhedsmyndighederne, vi som kirke og menighed skal forholde os til.Det gælder bl.a. afstandskrav og pladsbegrænsning for deltagere ved gudstjenester og kirkelige arrangemneter for at undgå evt. smittespredning.

Med de gældende covid-19 restriktioner for Folkekirken fra 8. januar 2021 - og indtil andet bliver angivet fra sundhedsmyndigheder, kirkeministeriet og biskoppen, må der afholdes gudstjenester og kirkelige handlinger af max 30 minutters varighed og med et deltagerantal på max 1 person/7,5m2 sat i forhold til kirkens areal.


Afstandskravene er 2 meter mellem deltagerne med mindre de er fra samme hustand. Man bedes derfor benytte de angivne pladser (markeret med puder på bænkene).
Ligeledes skal der bruges mundbind i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger - Dog ikke mens man sidder ned.

Standere til håndafspritning er opstillet ved indgangen.

Kirkesangen varetages af kirkesangeren, da der med de gældende regler ikke må synges men dog gerne nynnes med.

Gudstjenesterne foregår som angivet tidligere i kirkebladet og her på hjemmesiden.


Disse krav kan ændres løbende - så følg med på kirkens hjemmeside, opslag og/ eller kirkens facebookside.Her orienterer både om evt. ændringer og arrangementer, når de med mere eller mindre kort varsel bliver sat i værk.


VI HÅBER VI OM KORT TID KAN VÆRE TILBAGE UNDER MERE ALMINDELIGE FORHOLD OG VI HÅBER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SNART AT VI KAN SE JER ANSIGT TIL ANSIGT HER I TANDSLET KIRKE OG TIL VORES KOMMENDE ARRANGEMENTER.

Retur til indhold | Retur til hovedmenu