Tandslet Kirke


Gå til indhold

Aktiviteter m.m.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Søndag, den. 19. August Kl. 11.00

I forbindelse med gudstjenesten søndag, den 19. august kl. 11.00 i Tandslet Kirke
er der konfirmandindskrivning for de konfirmander, der skal konfirmeres
St. Bededag den 17. maj 2019 i Tandslet kirke.
Selve konfirmandindskrivningen vil ske efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet vil være vært ved en frokost i præstegården

MUSIKALSK LEGESTUE EFTERÅR OPSTART TORSDAG 13. SEPETEMBER, KL. 9.15 - 10

med salmer og sang ved Tandslet kirke for 1-3 årige med forældre/dagplejer Ved Hannelore Nissen-Berdiin. Forløbet varer 7-8 gange og vi mødes torsdage kl. 9.15 – ca. 10.00 i kirken

TILMELDING NØDVENDIG PÅ MAIL: NISSENBERDIIN@STOFANET.DK, ELLER PÅ TLF. 613074 46

KONCERT TORSDAG, DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.30

Operasanger Per Bach Nissen, bas, der bl.a. har været engageret i London, Bregenz, Det kongelige Teater i Kbh. Malmø Opera og været solist ved Hannover Staatsoper 2012-15 synger ved denne koncert sammen med vores kirkesanger Lis B. Andersen bl.a. ”Summertime”, ”Edelweiss, ”Old Man River” og sange af Edward Grieg.

Entré 50, - kr.

FOREDRAG
ONSDAG, DEN 3. OKTOBER KL. 19.00 I SYDALSHALLEN

”Danskere på vestfronten 1914-18” Ved professor Christian Bundgaard Christensen I anledning af 100-året for afslutningen af 1. Verdenskrig holder f Christian Bundgaard Christensen, der til daglig er professor RUC foredrag om Danskere/ Sønderjyder i 1. Verdenskrig. I hans bog med samme titel som foredraget har han ud over at følge de danske soldaters indsats og lidelser givet en seriøs skildring af krigen

generelt, og Claus Bundgård Christensen er ikke bleg for at formidle nyere historikeres syn på krigsindsatsen, der ikke harmonerer med den gængse folkelige mening. Som forfatteren Christian B. Christensen gør opmærksom på, så er vor opfattelse af denne krig formet af krigsmodstandere og pacifister – eller, som det hedder i en anmeldelse af hans bog: ”Indtrykket er klart, at krigen blev ført af stupide generaler, der glad væk ofrede deres soldater uden at blinke i en nyttesløs krig. I virkeligheden viser nyere forskning, at soldaterne var viljestærke individer, der ofte stod bag deres nationers indsats, og at en række generaler såmænd var dygtige krigsfolk og ikke afstumpede.” kaffe kan købes. Alle er velkomne Arrangementet er et fællesarrangement mellem de 4 sydalsiske sogne.

ANDESPISNING TORSDAG, DEN 8. NOVEMBER KL. 18.00 TANDSLET FRISKOLE

Menighedsrådet laver ”andemad” Tilmelding til: Kirkegårdskontoret senest 4. november til på tlf. 74 40 71 72 el. på e-mail: graver@tandsletkirke.dk. Ved tilmelding oplys venligst navn og tlf.nr.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER M.M.

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 5. november kl. 11.00
Ved gudstjenesten mindes vi sognets døde, og navnene på de, der er døde siden sidste Allehelgen, vil blive læst op. Efterfølgende er der frokost for pårørende i præstegården. Tilmelding til graverkontoret.


Mindegudsjeneste og kransenedlæggelse
Søndag, den 11.november kl.11.00Kransenedlæggelse ved mindestenen for sognets faldne i krigen 1914-18.Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
Adventsgudstjeneste for pensionister
Onsdag den 5. december kl. 14.00
Efterfølgende julehygge. æbleskiver. m.m. Tilmelding til Pensionistforeningen.

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER.
Alle kl. 17 i præstegården:

Onsdag, den 22. august; onsdag, den 26. september; onsdag, den 31. oktober; onsdag den 28. november; onsdag, den 14. december.
TANDSLET KIRKE NU PÅ FACEBOOKFØLG OS OGSÅ HER

HENT FOLKEKIRKENS KIRKEKALENDER SOM APP.
Få overblik over gudstjenester og arrangementer i din egen sognekirke eller en anden af Folkekirkens kirker her i landet App'en findes til:
i-Phone
- Android-smartphones
Windows-smartphohnes


Retur til indhold | Retur til hovedmenu